Polityka prywatności

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych do sklepu internetowego https://www.laboutiqe.pl/ jest Pani Ewa Chudecka, dane kontaktowe: …….. …………………….., mail: biuro@laboutiqe.pl, telefon: 728 988728
 2. Firma nie ma inspektora ochrony danych, obowiązki informacyjne wykonuje ADO;
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie księgowości firmy Administratora zgodnie z polskim prawem podatkowym i księgowym – podstawa prawna przetwarzania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i f – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje:
  1. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. f – między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dowodowego dla ADO w przypadku kontroli organów państwowych (podatek dochodowy, VAT);
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Biuro Rachunkowe ………………………………………;
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat podatkowych, licząc od początku następnego roku, po roku dokonania w naszej firmie ostatniego zakupu;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – przy czym usunięcie danych ze względu na prawo obowiązujące administratora nie będzie mogło być zastosowane;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i został przez Pana/Panią dokonane podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie on-line;
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.